Vår underbara personal

Robert Gergi
Trafiklärare

Kör manuell bil
Aniaraplatsen 6, Sollentuna C

08-754 26 00
info@sollentunatrafikskola.se

Semir Custovic
Trafiklärare

Kör manuell och automat bil
Sjöängsvägen 17, Norrviken

08-754 26 00
info@sollentunatrafikskola.se

Harjit Kaur
Trafiklärare

Kör manuell och automat bil
Sjöängsvägen 17, Norrviken

08-754 26 00
info@sollentunatrafikskola.se

Musa Jeng
Trafiklärare

Kör manuell bil
Aniaraplatsen 6, Sollentuna C

08-754 26 00
info@sollentunatrafikskola.se

Fredi Konac
Trafiklärare

Kör manuell och automat bil
Aniaraplatsen 6, Sollentuna C

08-754 26 00
info@sollentunatrafikskola.se

Kåre Svensson
Trafiklärare

Kör manuell och automat bil
Sjöängsvägen 17, Norrviken

08-754 26 00
info@sollentunatrafikskola.se

Awett Yebio
Trafiklärare

Kör manuell och automat bil
Sjöängsvägen 17, Norrviken

MC -Lätt, Mellan, Tung

08-754 26 00
info@sollentunatrafikskola.se

Oggi Tewolde
Trafiklärare / Utbildningsledare