Sjöängsvägen 17, 1tr
Norrviken
Aniaraplatsen 6
Sollentuna C

Återbetalning och reklamation

Vi följer STR:s praxis för återbetalning och STR:s
reklamationspolicy. Du kan läsa mer på STR:s hemsida eller här nedan.

Om man avbryter sin utbildning och bryter sitt köp av t ex ett paket, så
omräknas det du förbrukat till ordinarie pris och du förlorar rabatten. Vi tar 10% i administrationsavgift vid återbetalning.

Teoripaket där böcker ingår räknas som förbrukat även om du inte använt dem.
Har du haft möjlighet att även gå på våra lärarledda teorilektioner samt haft möjlighet att göra teoritester
räknas även detta som förbrukat.

Om du bokar av en intensivkurs och avbryter paketet senare än 14 dagar innan kursstart får du tillbaka erlagd
summa minus 10% av kursens värde och eventuellt det du har förbrukat.

Om du bokar av en handledarkurs eller riskutbildning senare än 7 dagar före kursstart får du ej tillbaka erlagd
summa, har du inte betalt för kursen skickas en påminnelse om betalning såvida du inte kan uppvisa ett sjukintyg
eller annat giltigt intyg, som är skäligt för utebliven kurs.