Sjöängsvägen 17, 1tr
Norrviken
Aniaraplatsen 6
Sollentuna C

Sparsam körning ( ECO DRIVING )

Kursupplägg
Utbildningen omfattar ett individuellt körpass på ca 1,5 timmar och ett gemensamt teoripass på ca 2 timmar. Kombinationen av teori och praktik är avgörande för resultatet av utbildningen.

Moment

1. Testkörning 1
Föraren kör ”som vanligt” en i förväg planerad slinga i en bil utrustad med färddator tillsammans med en lärare.

2. Analys
Läraren analyserar förarens normala körsätt.

3. Demonstration och instruerad övning
Läraren ger råd och anvisningar, demonstrerar och instruerar. Föraren övar efter de nya råd och anvisningar han fått.

4. Testkörning 2
Föraren kör samma slinga som vid testkörning 1 och tillämpar sina nya kunskaper.

5. Råd
Läraren skriver ut resultatet av körningen samt ger råd till föraren. Föraren får ett körhäfte samt personliga råd som feedback på den praktiska körningen.

6. Teori
Utbildningen kompletteras med teori förlagd vid ett senare tillfälle där man även följer upp bränsleresultatet.

7. Uppföljning
Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat.

info@sollentuna-trafikskola.se

Kontakt person: Oggi Tewolde 

För mer information kontakta oss på: Tel: 08 – 754 26 00.