Sjöängsvägen 17, 1tr
Norrviken
Aniaraplatsen 6
Sollentuna C

Körprov – MC

När du har ett godkänt teoriprov är det snart dags för uppkörningen. Läraren kommer säga till när det är dags att boka. Vi hjälper dig gärna att boka din uppkörning.

Uppkörningen för Mc, är liksom körutbildningen uppdelad i tre delar, säkerhetskontroll, manövrering, och trafikkörning. Du kommer börja på banan med manövreringen som består av tre moment: lågfart, högfart och bromsning.

Du kan även läsa mer om dessa moment här.

Blir du godkänd på manövreringen åker ni sedan ut i trafik, där du ska köra både i och utanför tätort under minst 25min. Här bedöms din körning i helheten, hur du hanterar olika förhållanden som t.ex. varierande mängd trafik. Men även körställning, växling och hantering av fordonet. Under körningen kommer förarprövaren kommunicera med dig via radio. Du kan läsa mer om körprovet på trafikverkets hemsida.